Hala Kynologů KK Zetor Brno

Zveme vás do první kynologické haly v České republice.
Rozměr haly: vnitřní plocha 28x45 metrů.
Povrch: nová umělá tráva (položená na měkkém přírodním povrchu).

Ceník

Základní sazba činí 500,- Kč za hodinu.

 

Cena za pronájem na vícedenní akce je stanovována smluvně pro konkrétní akci. Případné další poplatky se odvíjejí od typu a délky akce a mimo jiné také podle počtu psů. Při výstavách, bonitacích a jiných chovatelských akcích se počítá za psa zapsaného v katalogu (nebo v jiné evidenci) poplatek 50,-Kč. Další příplatek za specifické vybavení kruhů, rozhlas, plynový ohřev podle počtu těles bude řešen individuálně.

 

Stávající slevy ze základní sazby 500,- Kč za hodinu:

Pro akce typu výcvik, intenzivní trénink:

Při rezervaci 10 a více hodin v daném měsíci, se poskytne sleva ve výši 10 %.

Pro jednorázové akce typu výstava, chovatelské dny:

Konkrétní individuální smluvní cena se odvíjí od paušální částky 6.000,-Kč za 12 a více hodin zarezervovaných v jednom dni. Pro opakované akce lze smluvně dohodnout individuální slevu.

 

Poznámka: Nárok je pouze na jednu slevu, slevy se nesčítají.

 

Storno poplatek:  zrušení rezervace je možné nejpozději 7 dní před začátkem rezervace, za opakované (jednou se to může stát každému) zrušení rezervace v 7 denní lhůtě, kdy již není možné rezervaci zrušit je účtována sankce ve výši 250,-Kč za každou zarezervovaou hodinu.

 

V případě vyvenčení psa v hale je účtována pokuta 250,-Kč, exkrementy je nutné ihned vyčistit (desinfekční prostředek naleznete vpravo u prvního vchodu do haly).

 

Při rezervaci v den rezervace nebo na druhý den prosím ověřte telefonicky, zda je zajištěno odemčení haly. Volejte na 602 749 866 nebo 603 863 148. Děkujeme.

 

Platba: na fakturu, hotově

Číslo účtu:  115-8772000277/0100

V případě úhrady na fakturu je nutné zaslat e-mailem (kkzetor@kkzetor.cz) fakturační údaje. V případě platby v hotovosti doklad EET.

 

Provedením rezervace pronájemce potvrzuje, že se před uskutečněním rezervace seznámí s provozním řádem Haly kynologů, který obdrží přílohou e-mailu s rekapitulací rezervace a bude se jím řídit!

 

Pronájem kryté haly zabezpečuje

Ing. Ivo Bartek – tel. +420 608 73 00 37;

další organizační záležitosti zabezpečuje paní Dana Lišková – tel. +420 602 749 866 a Radovan Liška tel. +420 603 863 148.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Hala kynologů KK Zetor Brno

 

Hala kynologů (dále jen hala) KK Zetor Brno (který je provozovatelem) je určená pro výcvik psů, pořádání kynologických, ale i jiných akcí. V případě chování, které je v rozporu s tímto provozním řádem, je provozovatel haly nebo organizátor akce oprávněn vykázat z haly a i z areálu KK Zetor Brno. Po vstupu do haly je každý povinen řídit se tímto provozním řádem:

 

1. V prostorách haly je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 

2. Každý je povinen udržovat v prostorách haly pořádek a chovat se tak, aby svým chováním a jednáním nezpůsobil škody na budově a jejím vybavení. V případě znečistění prostor haly je nájemce povinen toto neprodleně odstranit. Do areálu a haly je nutné vstupovat s vyvenčenými psy. Nepředvídatelné exkrementy je psovod povinen sebrat do sáčku a vhodit do odpadkové nádoby.

 

3. Prostory mimo cvičební plochu jsou rozděleny do čtyř zón:

 ZELENÁ ZÓNA – prostor pro zajištění občerstvení pro akce - NEVSTUPOVAT

 MODRÁ ZÓNA – prostor pro diváky a účastníky akce, prostor pro odkládání osobních věcí, psů a přezouvání

 ČERVENÁ ZÓNA – prostor pro logistické zabezpečení haly (prostor pro uložení překážek po výcviku - úklid)

 ŠEDÁ ZÓNA – prostor pro rozhodčí, časomíru a organizátora akce

 

4. Případné úrazy a škody na budově a vybavení haly je organizátor akce nebo nájemce povinen oznámit neprodleně správci haly.

 

5. Při vzniklém úrazu je k dispozici lékárnička první pomoci.

 

6. Po skončení akce je organizátor nebo nájemce povinen po sobě uklidit a cvičební pomůcky uložit zpět na své místo do červené zóny. Hala je využívána zejména pro rezervace na agility (z 90%), s ohledem na to budou tři agility zónové překážky  umístěny na cvičící ploše, v případě, že máte zájem využívat celou plochu bez zónových překážek, je nutné si zajistit jejich přesun mimo cvičící plochu svépomocí. Děkujeme za pochopení.

 

7. Při vstupu na cvičební plochu je vhodné používat sportovní obuv. Je zakázáno používat obuv, která by poškodila nebo znečistila povrch cvičební plochy (zákaz používání kopaček, běžecké obuvi s hřeby apod.)

 

8. Vstup háravých fen výhradně v kalhotkách!

 

9. Zákaz střelby v hale.

 

10. Majitel psa je za tohoto po vstupu do haly plně odpovědný. Volné pobíhání psů při stavbě parkuru (vyjma výcviku) je ZAKÁZÁNO - za dodržování odpovídá pronájemce.

 

11. Provozovatel neručí za odložené věci v hale a mimo ní. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků haly a areálu.

 

12. Provozovatel přijímá objednávky na rezervace haly, vede jejich evidenci a potvrzování. Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozí negativní zkušenosti rezervaci nepotvrdit

 

13. Provozní doba a poplatek za užívání haly a jejího vybavení je stanovena v rezervačním systému.

 

14. V hale a celém areálu je každý povinen zdržet se veškerých činností, které by byly v rozporu s právním řádem ČR.

 

15. Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a pořádku v hale a jejím okolí a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.

 

16. Areál, hala i veškeré vybavení je majetkem vlastníka a je vybudován na jeho pozemku.

 

17. Provozní řád haly platí přiměřeně i pro venkovní prostor před halou a přilehlého parkoviště, kde je povinnost po příjezdu a odjezdu zavírat z bezpečnostních důvodů bránu.

 

Tento provozní řád platí od 28. června 2014

 

Dana Lišková

Za radu KK Zetor Brno

 

Pro pořadatele akcí

Smluvní ceny

Je možné domluvit individuálně.

(zapůjčení stolů, židlí, ubrusy je započteno v hodinové ceně)
Ozvučení 500,-Kč/akce, přímotopy 500,-Kč/akce/kus

 

Úklid
Úklid akce nad 50 psů - smluvní poplatek (600,-Kč). Uklízí se modrá zóna.
Úklid nad 70 psů - případně dva dny -1200,-Kč. Uklízí se modrá zóna.
Velké akce - kompletní úklid a vysávání celé haly 2100,-Kč.
Individuální posouzení dle počasí a plemene.

 

Chovatelské akce

Při výstavách účtujeme 50,-Kč za psa podle katalogu (příp. jiné evidence).

 

Vstup do haly

Je třeba dodržovat provozní řád haly.
V případě špatného počasí vstup na umělou trávu v suché čisté obuvi a kolem kruhu položit náhradní koberce pro účastníky akce úmístěné v rozích haly.
Kenely, klece a kočárky ponechávat pouze na modré zóně!!! (na zelenou trávu pouze kenely bez koleček).

 

Jezírko
Vstup povolen pouze pro psy, hlavním vstupem po štěrku. Zákaz házení klacíkú pro aportování. Povoleny pouze hračky, které plavou. Po celém obvodu jezírka zákaz chození dětí po kamenech! Hrozí nebezpečí úrazu, za děti zodpovídají rodiče!

 

Venčení psů
Venčit je možné po úvoze nad jezírkem, podél plotu, mimo areál podél silnice k lomu.

 

Parkování
Parkovat je možné podél pravé strany silnice, na malém parkovišti u haly a před klubovnou (vjezd bránou číslo 2). Zabezpečí si každý pořadatel akce sám.

 

Občerstvení
V hale a na prostranství není pitná voda (pouze Rosana automat). Očerstvení pouze po předchozí domluvě, individuální požadavky je nutné domluvit dva týdny před konáním akce s provozovatelem.

 

WC

K dispozici 2 x TOI TOI na parkovišti u haly a další WC u srubové klubovny a Bílého domu. 

 

Zákaz vstupu na spodní plochu areálu IPO.

 

Platba bankovním převodem: zašlete prosím fakturační adresu.
Číslo účtu: 115-8772000277/0100

 

Za KK Zetor Dana Lišková a Ivo Bartek

Zobrazit mapu